Aeracja

System zapobiegający zawieszaniu się cementu w stożku silosu. Dysze montowane są w płaszczu silosu. Warunkiem prawidłowego działania systemu jest dostarczenie osuszonego powietrza.